Bottna

I vilka värderingar bottnar dina mål?

Denna övning får dig att stärka kopplingen mellan dina mål och dina värderingar, genom att få dig att tänka igenom vilka orsaker och bevekelsegrunder som ligger bakom. Det gör att fördelarna och vinsterna med det du vill blir tydligare, vilket i sin tur leder till att din motivation att uppnå målen stärks.

Det är i varje fall tanken.

Normalt sett undviker man att ställa en ”Varför”-fråga under ett coachsamtal. Det uppfattas lätt som en offensiv förväntan, ett krav på förklaring, vilket gör att man som klient går i försvarsställning. Det är inget bra utgångsläge för ett lyckat samtal.

Formulera om frågan om du vill så att den passar dig och din unika situation.

  • Vad är vinsten med att uppnå det?
  • Vad är det för positivt som kan hända då?
  • Vad skulle det innebära för dig?
  • Förklara varför du tycker att det är viktigt just nu.

Använd övningen exempelvis som ett sätt att tänka igenom och prioritera mellan dina mål.

Dela dokumentet om du tycker det är användbart, och hör gärna av dig med kommentarer!