Nytt verktyg: Bottna

Detta verktyg hjälper dig att knyta dina mål till dina värderingar, vilket stärker motivationen att gå från ”skulle vilja” till ”ska” (och efter hand ”har”).

Genom att borra sig ner genom de olika förklaringar och motiveringar man själv lämnar så når man till slut – man bottnar – en grundläggande åsikt, tanke eller värdering.

Även detta dokument är en PDF som går bra att ladda ner och börja använda; det är komplett med instruktioner.

Förändringscoachning och Utvecklingscoachning

Det är lätt hänt att det blir flummigt, eller i varje fall diffust, när man pratar om coachning. Men jag gör ett försök.

Eftersom jag är ingenjör börjar jag med en definition: coachning är ett samarbete mellan coach och klient, en relation som skapas i ett strukturerat forum där klienten formulerar tankar, resonerar kring idéer och får möjlighet att utvecklas vidare i en kreativ och tankeväckande process.

Coachen är en lyhörd samtalspartner som för tankarna och funderingarna framåt. En duktig coach använder olika modeller och verktyg – frågor, uppmärksamhet, närvaro, distans – men kanske framför allt sin personlighet för att skapa förutsättningar för att katalysera klientens personliga utveckling.

OK, det är inte den mest välslipade av formuleringar, men det kommer.

Jag ser det som att det finns två huvuddrag: förändringscoachning och utvecklingscoachning.

FörändringscoachningFörändringscoachning handlar om något konkret, något som är påtagligt och i nuet. Det kan vara att hantera en omorganisation, en ny tjänst eller roll i arbetet, en önskad (eller oönskad) förändring – kort sagt något som ”ska fixas” och med en tydlig målformulering.

Utvecklingscoachning är mer som ett slags löpande underhåll med ett mer abstrakt eller långsiktigt mål. Coachsamtalet är en plats att reflektera, strukturera och formulera tankar och få perspektiv – men inte nödvändigtvis kopplat till en specifik situation eller utmaning.

Ofta börjar man i Förändringscoachning, med en konkret fråga och tydlig målsättning. När målet är uppnått kan man antingen vara nöjd med det, eller så övergår coachningen till Utvecklingscoachning.

För att Utvecklingscoachning ska fungera måste det finnas ett starkt förtroende mellan klient och coach.

Diplomerad eller certifierad coach?

”Diplomerad coach”, ”Certifierad coach”, eller enbart ”Coach” – vad är egentligen skillnaden?

Först och främst: ”coach” kan vem som helst kalla sig. Fotbollstränaren, handläggaren, bidragsutbetalaren. Att någon är coach behöver inte betyda just någonting. Tiffany Persson från Staffanstorp är coach.

Det är dock skillnad på coach och coach.

International Coach Federation, ICF, är det globala branschorganet för coacher. De ackrediterar coachutbildningar och coacherna som är medlemmar förbinder sig bland annat att följa vissa etiska riktlinjer.

Men de har olika nivåer och det är lätt att bli förvirrad av begreppen; låt mig försöka reda ut dem.

Modellen är en stigande kompetensskala:

  • en diplomerad coach har utbildning men inte tillräckligt med praktik för att bli certifierad,
  • certifierade coacher finns i tre stigande nivåer: ACC, PCC och MCC.

Diplomerade coacher – som exempelvis jag, för närvarande – är de som har godkänts på en utbildning som uppfyller ICF:s utbildningskrav för certifiering (minst 60 timmar utbildning), men har inte tillräckligt mycket coachpraktik för att kunna certifiera sig.

Man kan slarvigt säga att en diplomerad coach är utbildad men oerfaren. Det stämmer dock inte riktigt, eftersom det är långt ifrån alla diplomerade coacher som väljer att certifiera sig även om de samlat tillräckligt med praktisk erfarenhet (dvs 100 timmar klientcoachning).

En certifierad coach har utöver utbildningen genomfört ett dokumenterat antal timmar klientcoaching och mentorcoaching (med en högre certifierad coach) och  har blivit godkänd på ett skriftligt prov.

ICF certifierar coacher i tre nivåer:

  • ACC – ICF Associate Certified Coach – är den första nivån av certifiering (kraven inkluderar 60 h utbildning, 100 h klientcoachning),
  • PCC – ICF Professional Certified Coach – är den andra nivån (kraven inkluderar 125 h utbildning, 500 h klientcoachning),
  • MCC – ICF Master Certified Coach – är den tredje och högsta nivån (kraven inkluderar 200 h utbildning, 2.500 h klientcoachning).

Så för att kunna ta steget från diplomering till certifiering handlar det framför allt om att få praktisk erfarenhet genom arbete med klienter.

Det är där jag befinner mig just nu.