Varför träffa en coach?

Det är bra att ha ett specifikt ämne när man ska börja träffa en coach, men det är inte alls nödvändigt.

Vet man att man har något som man vill förändra – uppnå ett mål, bryta en dålig vana, fatta ett beslut – så är det utmärkt som ingångsvärde för coachning. Med en coach får man en partner som stöttar, som hjälper till med att bryta upp komplexa problem, strukturera alternativ och komma framåt.

Men om man inte har något specifikt, formulerat problem?

Om man saknar en konkret målsättning utan tycker att det mesta, på jobbet, familjen och i den övriga tillvaron, fungerar fint?

Härligt! Det finns ingen anledning till att leta problem som inte finns!

Då kan man istället lyfta blicken och fokusera på sina långsiktiga livsmål, säkerställa att de är tydligt formulerade och förankrade i ens personliga, grundläggande värderingar.

Om man inte anser sig ha några fel eller brister och har uppnått allt man vill åstadkomma behöver man förmodligen förstärka sin självinsikt och sin ödmjukhet…

Visst – men behövs det en coach för det?

Nej, inte nödvändigtvis. Människor kan åstadkomma fantastiska saker, helt på egen hand. Och coachen ger inga svar eller lösningar, utan det är klienten som kan, som vet, som gör.

Den stora skillnaden är att i samarbete med en bra coach blir det enklare och effektivare. Man når längre och uppnår mer på kortare tid. Coachen fungerar som en katalysator.

Självdistans, perspektiv och struktur. Baron von Münchhausen måhända lyfte sig själv i håret, men för oss andra är det svårare.

Som hjälp att få en överblick över nuläget kan man använda Livshjulet, och för att skapa en förståelse för sina värderingar finns Bottna – två övningar som är fritt tillgängliga här på BoCoach. Gör dem gärna, och om du vill reflektera över resultat och nästa steg tillsammans med någon får du gärna höra av dig!