Livshjulet

Genom att sätta värde på hur man upplever olika delar eller områden av sitt liv kan man få översikt och ges möjlighet att reflektera över tänkbara förändringar. Ett vanligt verktyg för detta är Livshjulet, eller Wheel of Life.

Livshjulet
Livshjulet

En kort bakgrund
Modellen ”livshjulet” har använts, i olika varianter, inom coachning och personlig utveckling under lång tid.

Kanske är ursprunget skapat av entreprenören och författaren Paul J Meyer som inspirerades av sitt första jobb som (12-årig) cykelreparatör. Han gjorde reflektionen att alla ekrar på ett hjul måste vara likadana för att hjulet ska rulla bra, och på samma sätt är det med olika aspekter i livet – balans är avgörande.

Urvalet och antalet ekrar/fält varierar stort mellan olika varianter. Sju, åtta eller tio – ibland upp till tolv – olika områden är vanligt. Vilka områden man väljer och hur man drar gränser mellan dem skiljer sig också, även om vissa gemensamma drag finns.

Den grundläggande tanken, och anledningen till att man har valt bilden av ett hjul, är att det är bäst om det finns en balans mellan de olika områdena, att man upplever ungefär jämvikt mellan varje område.

Livshjulet hos bocoach
I min version av livshjulet finns följande åtta områden:

1. Värderingar
Hur väl har du dina grundläggande värderingar och prioriteringar klart för dig? Har du tänkt igenom och formulerat dem? Vet du vad du står för och vad du anser är rätt och fel?

2. Kropp och hälsa
Hur tillfreds är du med din fysiska hälsa? Äter du sunt? Motionerar? Sover du bra och vaknar utvilad? Har du energi och ork till allt du vill göra? Känner du dig så frisk som du kan?

3. Hem och kärlek
Hur nöjd är du med din (eventuella) kärleksrelation och relationerna med din närmsta familj? Hur bra trivs du i och med din fysiska bas – hemmet?

4. Umgänge och kultur
Hur är ditt sociala liv och dina kulturella intressen? Träffar du vänner och bekanta utanför jobb och familj så mycket som du vill? Tar du del av kultur (film, böcker, resor etc) som du önskar?

5. Profession
Hur tillfreds är du med din karriär och ditt yrkesliv? Med läget på ditt nuvarande jobb eller företagande? Hur nöjd är du med din utbildning, ditt yrkesval, din arbetsplats, dina uppgifter?

6. Ekonomi och livsstil
Har du den materiella status du önskar? Känner du att dina marginaler är tillräckliga? Oroar du dig för din och din familjs ekonomiska situation?

7. Koll på läget
Känner du dig produktiv? Åstadkommer och avslutar du det du företar dig inom avsatt tid? Har du kontroll över din kalender? Finns tid för återhämtning, reflektion och närvaro i nuet?

8. Framåtskridande
Rör du dig mot ditt mål och syfte, uppfyller du din mening? Känner du att du utvecklas i den takt som du vill, att du växer som människa och bidrar till din omgivning så som du önskar?

Det ifyllda livshjulet är ett bra verktyg för självhjälp, eller som diskussionsunderlag inför en ny coachrelation.

Ladda ner och skriv ut livshjulet, leta reda på två olikfärgade pennor, häll upp en kaffe, te eller vatten, hitta en lugn plats och sätt igång!

Det finns även en svartvit version av enbart själva livshjulet.

Hör gärna av dig och berätta om dina erfarenheter av att använda livshjulet.