MM, maj 2017

Jag har träffat långt mer utbildade och erfarna ”samtalskontakter” i olika former, men Bo sticker ut som otroligt kompetent och som en naturbegåvning med en otrolig närvaro, han är verkligen en av de allra bästa jag mött, trots att han är nyutbildad.

Har verkligen inget negativt att anmärka på, vilket är väldigt ovanligt för mig i denna miljö.