Vad mina klienter säger

Stöttningen i att nå ett mål som jag själv satt upp var den största vinsten med att träffa Bo. Hans kloka frågor hjälpte mig långt förbi min egen horisont och idé om vad som var möjligt.

Jag upplevde aldrig någon förutfattad mening utan tvärtom, en äkta nyfikenhet och intresse av mig och hur jag resonerade i olika situationer.

AE, maj 2017